Khách hàng ở vùng thủ phủ Toronto chờ 3 tháng mới được ngồi ăn lại ở nhà hàng.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 24 tháng 6, các hàng quán trong vùng đại thủ phủ Toronto đã tưng bừng mở cửa lại, sau 3 tháng bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19.
Cô Jen Abbotts, là một trong số những khách hàng ngồi ăn trưa tại nhà hàng Factory Girl ở khu Danforth trong thành phố Toronto.
Cô Abbotts đã nói là cô ta phải ra ngay nhà hàng vào ngày đầu tiên nhà hàng được mở cửa, vì 4 tháng qua, cô thèm ăn món pasta mà cô ưa thích.
Trong khi đó chủ nhân của nhà hàng Factory Girl , ông George Markakos nói là việc cho mở cửa nhà hàng của chính quyền là một điều tốt, nhưng với những giới hạn khoảng cách xã hội cũng gây những khó khăn tài chánh cho nhà hàng của ông: chỉ được tiếp tối đa một lần 26 thực khách trong số 175 chỗ ngồi của nhà hàng này. Ông Markakos phàn nàn là với số 26 thực khách một lần, ông sẽ chẳng đủ tiền trả chi phí nhà hàng, còn nói chi đến việc kiếm lời?