Khách sạn ở thành phố Toronto bắt đầu tính thêm phụ thuế 4 phần trăm.

Toronto: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay, tất cả khách của các khách sạn, các motel, các nhà nghỉ trong thành phố Toronto, sẽ phải trả thêm thuế gọi là thuế khách sạn MAT(the municipal accommodation tax).
Thuế MAT cũng sẽ tính lên giá thuê của những người mướn nhà ngắn hạn trong thành phố và ở mức 4 phần trăm.
Chính quyền thành phố Toronto đã đánh thuế khách sạn, để có tiền tài trợ cho các dịch vụ cho công chúng và cho cả cơ quan đặc trách du lịch thành phố, Tourism Toronto.
Thuế MAT đánh trên tất cả những người đến cư ngụ trong thành phố, từ 30 ngày trở xuống.
Chính quyền thành phố dự trù thu về 16 triệu dollars tiền thuế MAT hàng năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email