Khánh thành công viên Saigon trong vùng đại thủ phủ Toronto

Mississauga:
Ngày thứ bảy 14 tháng 5 vừa qua là một ngày có thời tiết đẹp như một ngày hè trong vùng đại thủ phủ Toronto và cũng là ngày có lễ khánh thành công viên Saigon ở thành phố Mississauga.
Với nhiệt độ trong ngày thứ bảy lên đến 25 độ C, với nắng vàng rực rỡ, hàng trăm người đã đến tham dự lễ khánh thành công viên Saigon ở đường Matheson trong thành phố Mississauga.
Trong số những người tham dự chúng tôi nhận thấy có bà thị trưởng thành phố Mississauga, Bonnie Crombie cùng nhiều dân biểu, nghị viên trong vùng đại thủ phủ.
Công viên Saigon được thiết lập nhằm đánh dấu sự hiện diện của cộng đồng những người Việt ở vùng đại thủ phủ: những người tỵ nạn đã đến Canada sau ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản vào tháng 4 năm 1975.