Khánh thành nhà thờ Thánh Giuse tại thành phố Tulsa

Tulsa, Oklahoma: Trong hôm chùa nhật ngày 29 tháng 8, đức giám mục David Konderla, giám mục địa phận Tulsa, tiểu bang Oklahoma đã đến làm thánh lễ đầu tiên ở ngôi thánh đường vừa được xây cất xong ở thành phố Tulsa.
Ngôi thánh đường mới có tên là nhà thờ Thánh Giu Se mà chi phí xây cất ngôi thánh đường này do sự đóng góp của bổn đạo trong cộng đồng công giáo thành phố này.
Đã cần hơn 2 năm để xây cất ngôi thánh đường mới, nằm cạnh ngôi thánh đường cũ kỹ trên 100 năm.
Ngôi thánh đường mới có 800 chỗ ngồi, với những tấm kính màu trang trí được gắn trên tường xung quanh nhà thờ là những tấm kính lấy từ nhà thờ cũ.
Ngoài ra thánh đường Thánh Giu Se còn có bàn thờ làm bằng đá cẩm thạch mang từ Việt Nam qua.
Trước cửa nhà thờ là hai bức tượng lớn của thánh Giu Se và Đức Mẹ.
Theo lời linh mục Đỗ Văn Nguyễn thì cộng đồng công giáo thành phố Tulsa đã chờ đợi giây phút khánh thành nhà thờ từ lâu.
Cũng theo linh mục Nguyễn thì cộng đồng công giáo thành phố Tulsa cần ngôi thánh đường mới để có thêm chỗ ngồi, vì sự gia tăng bổn đạo trong cộng đồng, vì ngôi thánh đường cũ không đủ chỗ cho bổn đạo trong những thánh lễ ngày chúa nhật.

Tin tức khác...