Khảo sát: người nói tiếng Anh nghèo hơn người nói tiếng Pháp

Một cuộc khảo sát vừa được Hội Khảo sát Canada công bố cho thấy số người nói tiếng Anh trong tỉnh bang Québec có tình trạng tài chánh kém hơn những người nói tiếng Pháp

Theo khảo sát dựa trên dữ liệu thu thập trong cuộc thống kê dân số năm 2016, những người nói tiếng Anh dường như sống trong tình trạng nghèo khó nhiều hơn những người nói tiếng Pháp, thậm chí tình hình còn tệ hơn đối với những người có tiếng mẹ đẻ khác tiếng Pháp và tiếng Anh.

Theo kết quả khảo sát, gần một phần tư người có tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh và tiếng Pháp nằm trong hoàn cảnh thu nhập thấp, trong khi tỷ lệ này ở những người nói tiếng Anh là 16 phần trăm và người nói tiếng Pháp là 13 phần trăm.

Riêng tại Montréal, tỷ lệ nghèo khó là 17 phần trăm trong số người không nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, 13 phần trăm đối với người nói tiếng Anh và 10 phần trăm đối với ngươi nói tiếng Pháp.

Xu hướng này cũng phản ánh trong tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh bang: 6 phần trăm đối với người nói tiếng Pháp, 8 phần trăm đối với người nói tiếng Anh và 10 phần trăm đối với nói thứ tiếng khác.

Jack Jedwab, tác giả cuộc khảo sát, nhận định rằng kế hoạch chống nghèo khó trị giá 3 tỷ đô-la mà chính phủ vừa loan báo cần nhắm vào nhóm thiểu số về ngôn ngữ với chương trình huấn luyện việc làm tốt hơn và yểm trợ về thu nhập.

Trên Twitter, Bộ trưởng trách nhiệm về vấn đề những người nói tiếng Anh, Kathleen Weil mô tả cuộc khảo sát là “hữu ích”.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email