Khảo sát trình độ toán của những tân giáo viên tỉnh bang Ontario

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 28 tháng 8, thì bắt đầu từ tháng 3 năm tới 2020, những sinh viên nộp đơn học thành giáo viên ở tỉnh bang Ontario, sẽ phải qua một cuộc thi toán và phải được điểm ít nhất là 70 phần trăm, trước khi được nhập học.
Theo chính quyền tỉnh bang Ontario, thì khảo sát trình độ toán của các giáo viên tương lai, với mục đích gia tăng điểm số về toán của học sinh trong tỉnh bang, hiện nay đang ở mức quá thấp.
Trong hai năm liên tiếp, trình độ toán của học sinh lớp 6 đã thấp hơn mức ấn định của chính quyền tỉnh bang.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email