Khi cư dân ở tiểu bang California ào ạt đi tìm một nơi định cư mới

Los Angeles: Trong năm 2021, có trên 360 ngàn cư dân ở tiểu bang California đã di chuyển sang sinh sống ở một tiểu bang khác mà người ta gọi đây là một cuộc di cư của những cư dân ở California.
Phần lớn con số 360 ngàn cư dân này đã chọn các tiểu bang Texas, Arizona hay Washington làm nơi định cư mới. Cũng có một số đông những cư dân tiểu bang California đã di dân qua Mễ Tây Cơ để tìm một cuộc sống thoải mái và bớt đắt đỏ so với cuộc sống ở tiểu bang California.
Tiểu bang California là một trong những tiểu bang có cuộc sống đắt đỏ nhất. Giá trung bình một căn nhà ở tiểu bang California trong năm 2021 là $797,470 và chỉ có 25 phần trăm số cư dân ở Cali có khả năng mua nhà.
Trong những năm trước thời đại dịch covid, đã có những cư dân ở tiểu bang Cai di chuyển qua những tiểu bang khác, nhưng đến thời đại dịch khi người ta có thể làm việc tại gia thì số cư dân tiểu bang Cali tìm chỗ định cư lại đã gia tăng.
Những lý do khiến cư dân tiểu bang Cali tìm nơi định cư mới như là : đại dịch covid, số cư dân tiểu bang đến tuổi hưu gia tăng, và họ không có nhiều con cái cũng như có những giới hạn trong việc thâu nhận thêm di dân ở tiểu bang này.
Ngoài ra giá sinh hoạt ở tiểu bang Cali quá đỏ so với các tiểu bang khác: từ nhà cửa cho đến xăng dầu..
Đồng thời nạn hạn hán gây cảnh thiếu nước để dùng cũng như cho mùa màng.
Tuy nhiên tiểu bang California vẫn là tiểu bang có đông dân nhất Hoa Kỳ với trên 39 triệu người.