Khí hậu thay đổi gây nguy hại cho Canada

Sự thay đổi của khí hậu đã làm gia tăng nguy cơ gây ra những đám cháy rừng và gây những thiệt hại tài chánh nặng nề. Theo những ước tính của cơ quan tài nguyên thiên nhiên Canada, Natural Resources Canada, vào những năm 1970, chi phí chữa những đám cháy rừng chỉ vào khoảng 12 triệu dollars một năm. Chi phí chữa cháy này đã lên đến 1 tỷ dollars một năm trong những năm gần đây.
Sự thay đổi khí hậu làm nhiệt độ gia tăng, mưa nhiều và gây cảnh lụt lội.
Sự thay đổi thời tiết cũng làm gia tăng những trận sóng nóng diễn ra hàng năm trên toàn Canada.
Sự thay đổi khí hậu cũng khiến cho băng đá ở Bắc Cực tan nhanh hơn những ước tính và làm hư hại đường sá, phi trường, nhà cửa và gây những nguy hại cho sức khỏe của con người.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email