Khi những bác sĩ gia đình ở Mỹ phải bỏ nghề

New York: Theo tin của đài CBS phổ biến hôm thứ tư ngày 8 tháng 5, thì càng ngày lại càng có nhiều những công ty bảo hiểm y tế Hoa Kỳ, cho phép những người mua bảo hiểm y tế, gặp thẳng các bác sĩ chuyên môn, không cần qua trung gian của những bác sĩ gia đình.
Theo lệ thường tại Mỹ cũng như ở Canada, trạm đầu tiên trong việc giữ gìn sức khỏe là các bác sĩ gia đình: những bác sĩ gia đình khám bệnh tổng quát, cho đi thử nghiệm, chụp phim.. và khám định kỳ hàng năm.
Khi biết là bệnh nhân có bệnh rõ ràng, thì các bác sĩ gia đình mới chuyển người bệnh nhân này qua các bác sĩ chuyên môn.
Có hai điểm khác biệt giữ bác sĩ gia đình ở Mỹ và Canada: tại Hoa Kỳ, đi khám bác sĩ gia đình phải trả thêm tiền co-pay, ngoài tiền công ty bảo hiểm đã trả cho các bác sĩ.
Ngoài ra bệnh nhân ở Mỹ phải đi khám bác sĩ gia đình, trong danh sách bác sĩ của công ty bảo hiểm mà bệnh nhân này là thành viên.
Cũng vì những giới hạn và việc phải trả thêm tiền, cho nên người Mỹ nhất là những người trẻ lười đi khám bệnh tổng quát hàng năm, ít khi muốn đi khám bác sĩ. Vì thế một khi người ta bị bệnh là bệnh nặng.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia y tế thì một hệ thống bảo vệ sức khỏe con người hữu hiệu, cần phải có nền tảng vững chắc, dựa trên những sự săn sóc sơ khởi ( primary care), mà các bác sĩ gia đình là thành phần trụ cột.
Những người Mỹ nhất là những người trẻ, đã không thường xuyên đi khám bác sĩ gia đình, ngay cả những khi họ bị đau ốm nhẹ, thay vào đó họ đến gặp những người phụ tá bác sĩ như nurse practitioners hay physician assistants.
Theo bản tường trình của the Health Care Cost Institute thì trong vòng 4 năm qua, số người Mỹ dưới 65 tuổi, gặp bác sĩ gia đình đã giảm 18 phần trăm, trong khi số người đi gặp những phụ tá bác sĩ lại gia tăng 129 phần trăm.
Cũng theo đài CBS thì lợi tức của một bác sĩ gia đình tại Hoa Kỳ không có nhiều so với các bác sĩ chuyên môn khác: lương của một bác sĩ giải phẩu chỉnh hình ở Hoa Kỳ từ 374 ngàn Mỹ kim lên đến 616 ngàn Mỹ kim, trong khi lương của một bác sĩ gia đình từ 177 ngàn Mỹ kim lên đến 231 ngàn Mỹ kim.
Những bác sĩ gia đình phải chi tiêu khá nhiều về những chi phí như tiền mướn phòng mạch, tiền trả lương cho thư ký… nên con số lợi tức thật sự của một bác sĩ gia đình chỉ chừng 100 ngàn Mỹ kim lên đến 150 ngàn Mỹ kim.
Thêm nữa , những tân bác sĩ Mỹ ra trường ngành bác sĩ gia đình, thường có khuynh hướng xin vào làm khoán cho các bệnh viện, để không phải lo lắng về những chi phí khác, nhất là những tân bác sĩ Mỹ là những người có số nợ sinh viên vài trăm ngàn Mỹ kim trở lên.
Theo những tường trình thì vào năm 2030, Hoa Kỳ sẽ thiếu khoảng 50 ngàn bác sĩ gia đình.
Thiếu sự chăm sóc của bác sĩ gia đình, nhiều người có bệnh nhưng không được chữa trị kịp thời , và khi biết thì quá trễ.