Khi những người Mỹ gốc Việt sử dụng quyền bầu phiếu

San Jose, California: Cuộc tranh cử chức thị trưởng thành phố San Jose, tiểu bang California đang diễn ra trong những ngày qua, và hai ứng cử viên vào chức thị trưởng thành phố San Jose, đều cho là họ có sự ủng hộ của cộng đồng người Việt trong thành phố San Jose.
Thành phố San Jose là nơi có 180 ngàn người Việt cư ngụ, và là thành phố có đông dân Việt nhất ở Hoa kỳ, và là 10 phần trăm dân số toàn thành phố. Tuy chỉ chiếm 10 phần trăm dân số, nhưng số người Việt tham dự các cuộc bầu cử lên đến 80 phần trăm.
Trong những cuộc bầu cử diễn ra ở thành phố San Jose, chỉ có 50 phần trăm cư dân thành phố đi bầu và vì thế số phiếu của cử tri gốc Việt sẽ ảnh hưởng mạnh đến kết quả của những cuộc bầu phiếu.
Hai ứng cử viên tranh cử chức thị trưởng thành phố San Jose là bà Cindy Chavez, một giám sát quận Santa Clara và ông Matt Mahan, nghị viên hội đồng thành phố San Jose.
Trong những sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại thành phố San Jose gần đây, người ta thấy có sự hiện diện của hai ứng cử viên này, và có nhiều lần bà Chavez đã mặc áo dài tham dự.
Tuy cộng đồng người Việt đông đảo ở thành phố San Jose, nhưng đã chưa có khả năng để đưa ra những ứng cử viên gốc Việt vào những chức vụ quan trọng như là chức thị trưởng thành phố.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email