Khi những người nợ thẻ tín dụng, được miễn không phải trả nợ.

Toronto: Chuyện thật mà tưởng như đùa: một đại ngân hàng Hoa Kỳ vừa miễn trả nợ cho những người Canadians có nợ thẻ tín dụng của ngân hàng này.
Theo những tin tức thông báo hôm thứ sáu ngày 9 tháng 8, ngân hàng Chase Bank ở Hoa Kỳ cho biết là ngân hàng này sẽ ngưng những hoạt động tài chánh ở Canada. Tất cả những hoạt động tài chánh của ngân hàng này ở Canada gồm cả việc phát hành những thẻ tín dụng cũng chấm dứt.
Ngân hàng Chase Bank ấn hành hai loại thẻ tín dụng ở Canada là Amazon.ca Rewards Visa và the Mariott Rewards Premier Visa.
Việc xóa nợ này đã giúp cho nhiều khách hàng vui mừng không thể tưởng tượng được.
Ông Douglas Turner ở thành phố Coe Hill, tỉnh bang Ontario thiếu nợ thẻ tính dụng the Amazon.ca với số tiền là $6,157 đã nói với phóng viên đài CBC là ông ta không thể tin được về những may mắn mà ông ta không phải trả số nợ này.
Ngân hàng Chase Bank trực thuộc đại ngân hàng JP Morgan đã không cho biết bao nhiêu khách hàng “may mắn” của ngân hàng này ở Canada!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email