Khó khăn của những người Mỹ gốc Việt lớn tuổi, muốn xin chủng ngừa covid

Biloxi, Mississippi: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 3 tháng 2, có nhiều người Mỹ gốc Việt lớn tuổi, ở dọc theo các thành phố ven biển ở miền Nam Hoa Kỳ, đang gặp những trở ngại về ngôn ngữ và không hiểu kỹ thuật, trong việc xin chủng ngừa covid.
Trên trang mạng UMMC dành cho việc làm đơn xin chủng ngừa covid có hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nhưng lại không có tiếng Việt, và cơ sở này cũng không có những thông dịch viên tiếng Việt cho những ngườ không biết tiếng Anh.
Ông Daniel Lê, trưởng văn phòng Boat People SOS, ở thành phố Biloxi nói là phần lớn những người Việt lớn tuổi ở thành phố này không biết xài máy điện toán nên gặp khó khăn trong việc xin chủng ngừa.
Chính vì thế theo ông Lê, tổ chức Boat People SOS đã phải giúp những người Việt này, và đã giúp được khoảng 70 người Việt chủng ngừa covid cũng như còn những người khác đang chờ đến phiên.
Tuy nhiên vẫn còn rất đông những người Việt lớn tuổi vẫn chưa biết cách và chưa được chủng ngừa covid.
Theo những thống kê thì tại thành phố Biloxi có khoảng 10 ngàn người Mỹ gốc Việt sinh sống, mà một số đông làm những công việc liên quan đến chài lưới..

Xem thêm

Nhận báo giá qua email