Khởi công xây cất nhà thờ các nữ thánh tử đạo Việt Nam ở thành phố Brisbane

Brisbane, Úc Đại Lợi: Theo những tin tức vừa loan báo thì việc khởi công xây cất một nhà thờ mới của cộng đồng người Việt ở thành phố Brisbane, Úc Đại Lợi sẽ diễn ra vào tháng 6 năm nay 2021.
Đức giám mục Mark Coleridge đã đặt viên đá đầu tiên xây cất nhà thờ các nữ thánh tử đạo Việt Nam ở Inala, ngoại ô của thành phố Brisbane từ tháng 8 năm 2018, nhưng công trình xây cất đã bị đình trệ vì đại dịch.
Theo linh mục Joseph Vũ, của cộng đồng công giáo Brisbane thì việc xây cất một ngôi thánh đường mới là việc cần thiết, vì số bổn đạo gia tăng.
Ngôi thánh đường mới cũng có phòng học cho các em vì hàng tuần vào ngày chúa nhật, có đến 450 em đến học tiếng Việt.
Linh mục Vũ cũng nói là cộng đồng những người Việt muốn duy trì tiếng Việt cho các thế hệ kế tiếp.
Linh mục chánh xứ nói là hầu như những trẻ em đều sinh ra ở Úc, không có cơ hội sống ở Việt Nam để học tiếng Việt cũng như học hỏi văn hóa Việt.
Kiến trúc của ngôi thánh đường mới là một kiến trúc hiện đại mà mọi người ngồi trong nhà thờ đều có thể nhìn thấy bàn thờ khi cha dâng thánh lễ.
Ngoài ra những cửa kính bao xung quanh ngôi thánh đường có thể được tháo ra, để gia tăng số bổn đạo tham dự trong những dịp lễ lớn như lễ Giáng Sinh.
40 năm trước, số bổn đạo gốc Việt ở thành phố Brisbane chỉ có 20 người, và bây giờ số bổn đạo đã gia tăng lên trên 3 ngàn người.
Ngôi thánh đường mới dự trù hoàn tất trong vòng 2 năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email