Không ai trúng lô độc đắc của loại xổ số Lotto Max

Toronto: Trong cuộc xổ số Lotto Max vào ngày thứ sáu 26 tháng hai vừa qua, đã không có ai trúng lô độc đắc 50 triệu dollars.
Hai vé trúng những lô 1 triệu dollars đã có người trúng, và cả hai vé này đã bán ra ở các tỉnh bang miền tây Canada.

Vé trúng lô độc đắc có các số 6,9,22,23,36,38, 47 và số bonus là 12.

Lô độc đắc Lotto Max xổ lần sau vào ngày 4 tháng 3 sẽ tăng lên 55 triệu dollars, và có thêm 10 lô trúng mỗi lô 1 triệu dollars.

Lô độc đắc 60 triệu dollars của kỳ xổ 5 tháng 2 đã được trúng từ một cư dân may mắn ở thị trấn Desboro, tỉnh bang Ontario.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email