Không cần xuất trình chứng thư chủng ngừa covid khi sử dụng đường hàng không quốc nội Canada

Ottawa:Theo những nguồn tin thông thạo vừa phổ biến thì vào ngày thứ tư 15 tháng 6, chính quyền liên bang sẽ thông báo là việc phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid, sẽ được hủy bỏ, cho những hành khách sữ dụng các đường bay quốc nội ở Canada.
Những cư dân Canada cũng sẽ không cần xuất trình chứng thư chủng ngừa, qua ứng dụng trên mạng internet, nếu họ du lịch ra nước ngoài.
Tuy nhiên những du khách ngoại quốc đến Canada, vẫn phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid.
Bắt đầu từ tháng 10 năm 2021, chính quyền liên bang Canada đã buộc những hành khách sử dụng các phương tiện giao thông do chính quyền liên bang quản lý là xe lửa và phi cơ, phải xuất trình chứng nhận là đã chủng ngừa covid hoàn toàn.
Việc cư dân Canada không phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid, sẽ giúp cho việc giao thông không bị trì trệ, như trường hợp đang xảy ra ở các phi trường Canada và nhất là ở phi trường Pearson.
.