Không chủng ngừa covid, mất việc, sẽ không được tiền thất nghiệp

Ottawa: tuyên bố trong cuộc họp báo diễn ra ở thủ đô Ottawa hôm thứ sáu ngày 22 tháng 10, bà Carla Qualtrough, tổng trưởng nhân lực liên bang đã nói là những người Canadians bị chủ đuổi, bị mất việc vì không chủng ngừa covid, sẽ không nhận được tiền thất nghiệp, so với những người mất việc không vì không chủng ngừa.
Theo bà Qualtrough thì chủng ngừa covid là một trong những điều kiện mà chủ nhân nhiều cơ sở buộc nhân viên phải có, và nếu người nhân viên này không chủng ngừa, bị đuổi thì không đủ điều kiện xin tiền thất nghiệp.
Tuy nhiên bà tổng trưởng nhân lực cũng nói là sẽ có nhiều trường hợp được đặc miễn như người này có bệnh và không thể chủng ngừa hay một lý do chính đáng.
Tưởng cũng nên nói thêm là tiền thất nghiệp sẽ trả cho những người mất việc 55 phần trăm số lương và cho đến mức tối đa là $595 một tuần.
Tính đến ngày thứ sáu 22 tháng 10, có 88.5 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở Canada được chủng ngừa covid một mũi và có 83.5 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn.