Không có đủ nhà bán ở hai vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver.

Toronto: Theo bản nhận định của cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa liên bang , CMHC, thì giá nhà ở hai vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver gia tăng mạnh vì mức cầu nhiều hơn mức cung: số nhà được đăng bảng bán đã không đủ cho những người muốn mua nhà.
Cũng vì thiếu những nhà độc lập hay bán độc lập, mà người muốn mua nhà đã không còn cách nào hơn là mua những căn condos.
Cũng theo bản tường trình của cơ quan CMHC thì trong khi giá nhà ở hai thành phố Vancouver và Toronto gia tăng mạnh, thì giá nhà chỉ tăng một cách tương đối ở các thành phố Montreal, Calgary và Edmonton.
Trong vòng từ năm 2010 đến năm 2016, giá nhà ở thành phố Toronto gia tăng 40 phần trăm, và gia tăng 48 phần trăm ở thành phố Vancouver.
Nếu nói về những người ngoại quốc mua nhà ở Canada thì theo sở thống kê Canada, chỉ có 4.9 phần trăm những người có nhà ở Vancouver là những người ngoại quốc, và 3.4 phần trăm những người ngoại quốc có nhà ở thành phố Toronto.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email