Không có người may mắn trúng lô độc đắc 60 triệu dollars

Toronto: Trong cuộc xổ số Lotto Max diễn  ra vào ngày thứ sáu 29 tháng 7, đã không có ai may mắn trúng lô độc đắc 60 triệu dollars. Chỉ có 1 trong số  11 lô trúng mỗi lô 1triệu dollars là có người mua vé, và người may mắn này ở tỉnh bang Ontario.

Như thế  kỳ xổ tới vào ngày 2 tháng 8 của loại vé Lotto Max, sẽ có tổng cộng 88 triệu dollars tiền  giải thưởng , gồm lô độc đắc 60 triệu và 28 lô, mỗi lô 1 triệu dollars.

Tại Hoa Kỳ thì lô độc đắc của loại vé Powerball kỳ này lên đến 478 triệu Mỹ kim.

Vé Powerball bán với  giá 2 Mỹ kim một vé, và bán tại 44 tiểu bang Hoa Kỳ, vùng District of Columbia, Puerto Rico và U.S. Virgin Islands.

Nhận báo giá qua email