Không có nhiều nhà vệ sinh công cộng trong thành phố Prince George.

Prince George: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 3 tháng 6, các nghị viên của hội đồng thành phố Prince George, tỉnh bang British Columbia đang tìm phương cách để có thêm những nhà vệ sinh công cộng trong thành phố.
Lý do là hiện nay các hàng quán trong thành phố đã giới hạn việc cho sử dụng những nha vệ sinh công cộng của các nhà hàng này.
Theo những than phiền thì nạn nghiền thuốc giảm đau opioid không những đã gây ra những vụ chết người vì dùng ma túy quá liều, tốn kém công quỹ cho việc trị liệu những người nghiện, mà còn gây những phiền toái tốn kém cho chủ nhân của những nhà hàng: nhiều kẻ nghiện đã dùng các phòng vệ sinh của các nhà hàng làm nơi chích choác.
Chính vì thế mà các hàng quán trong thành phố Prince George đã giới hạn, chỉ cho khách hàng sử dụng phòng vệ sinh mà thôi.
Một trong những đề nghị mà chính quyền thành phố Prince George cho những chủ nhân nhà hàng là cho các nhà hàng một tháng $500 nếu họ chịu mở cửa phòng vệ sinh cho người ngoài dùng, nhưng dường như phần lớn chủ nhân các nhà hàng đều không chịu.
Việc mở cửa các phòng vệ sinh công cộng cũng là một việc tốn kém cho công quỹ thành phố: trung bình phải tốn 150 ngàn dollars một năm cho việc duy trì một nhà vệ sinh.
Một trong những nơi vẫn còn cho người ngoài vào sử dụng phòng vệ sinh là hệ thống thư viện trong thành phố.