Không kiếm đủ.. mèo, cho các tiệm Cat café.

Toronto: Nhâm nhi ly cà phê, bên cạnh một em mèo.. là thú vui chỉ có ở những người có nuôi mèo.

Nhưng hiện nay, với các tiệm cà phê “mèo”, người ta đã có quyền hưởng cái  đặc quyền này, không cần phải có mèo.

Trên thế giới hiện nay có 255 tiệm cà phê mèo ở 37 quốc gia và trong 143 thành phố, theo như những tin tức của mạng Coffee With Cats.

Tại Toronto có một tiệm cà phê mèo duy nhất, nhưng tiệm này đang gặp những khó khăn.

Săn sóc cho mèo bốn chân, cũng nhiêu khê chẳng thua gì việc săn sóc cho mèo có .. hai chân!.

Cô Brandy Exner, đã xin nghỉ không làm cho tiệm cà phê mèo TOT Café ở đường College, trong thành phố Toronto.

Theo người nữ bồi bàn này, thì chủ nhân của tiệm cà phê mèo không chú tâm nhiều đến việc săn sóc mấy con mèo trong tiệm, và cô đã phải vào tiệm , kể cả những ngày nghỉ, để chăm lo cho những con mèo này. Theo cô Exner thì chăm sóc mèo là công việc 24 tiếng một ngày.

Thêm nữa, những con mèo trong tiệm TOT Café ở đường College là những con mèo mà tổ chức chăm sóc súc vật, the Toronto Humane Society cho mượn.

Theo lời bà Barbara Steinhoff, giám đốc điều hành của the Toronto Humane Society thì mục đích tổ chức này cho mượn mèo, là giúp cho quần chúng có cơ hội trực tiếp thấy những con mèo này, và nhận nuôi chúng.

Cũng theo bà Steinhoff thì từ khi tổ chức này cho tiệm cà phê Tot Café mượn mèo, thì điện thoại của tổ chức này reo vang liên tục bởi những người muốn nhận nuôi mèo. Vì thế chẳng còn mèo cho tiệm cà phê này mượn nữa.

Trong tháng chạp năm 2015, tiệm cà phê Catfé mở cửa đúng có 1 tháng, là phải tạm đóng cửa, vì chủ nhân của tiệm này không kiếm đủ mèo cho quán. Những con mèo của tiệm này cũng là những con mèo mượn từ tổ chức bảo vệ súc vật ở thành phố Vancouver.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email