Không nên dùng thuốc chủng Astra Zeneca cho những người dưới 55 tuổi?

Toronto: Theo những khuyến cáo vừa được công bố của ủy ban cố vấn quốc gia Canada về tiêm chủng ( the Canada’s Nationla Advisory Committee on Immunization, NACI), trong hôm thứ hai ngày 29 tháng 3, chính quyền nhiều tỉnh bang đã tạm ngưng việc chủng ngừa những người dưới 55 tuổi bằng thuốc chủng Astra Zeneca. Tuy nhiên theo như chúng ta được biết thì phần lớn các tỉnh bang vẫn còn trong giai đoạn 1 cho việc chủng ngừa những người từ 60 tuổi trở lên?
Ủy ban cố vấn về tiêm chủng NACI đã khuyến cáo nên tạm ngưng việc dùng thuốc chủng Astra Zeneca cho những người dưới 55 tuổi, sau khi có những thông báo là ở Âu Châu có người sau khi được chủng ngừa bằng thuốc Astra Zeneca đã bị một bệnh hiếm xảy ra về máu đóng cục có tên là VIPIT.
Chính quyền các tỉnh bang Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec, British Columbia và Newfoundland đã cho biết là họ sẽ theo lời khuyên của ủy ban cố vấn tiêm chủng.
Trong khi đó chính quyền tỉnh bang Prince Edward Island cho biết là tỉnh bang này sẽ không dùng thuốc chủng Astra Zeneca cho những người trẻ từ 18 tuổi lên đến 29 tuổi.
Trong khi đó chính quyền tỉnh bang Nova Scotia vẫn tiếp tục việc dùng thuốc chủng Astra Zeneca cho những cư dân từ 60 tuổi lên đến 64 tuổi.
Tại Âu Châu, nước Thụy Điển và Phần Lan đã tạm ngưng việc dùng thuốc chủng Astra Zeneca cho những người dưới 65 tuổi, trong khi Tây Ban Nha dùng thuốc chủng Astra Zeneca cho những người từ 18 tuổi cho đến 65.
Canada đã nhận được 500 ngàn liều thuốc chủng Astra Zeneca đến từ cơ xưởng làm thuốc ở Ấn Độ và trong tuần này, sẽ nhận được 1.5 triệu liều thuốc chủng Astra Zeneca mà chính quyền Mỹ cho vay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email