Không nên nộp đơn xin thẻ thông hành Canada trong những ngày sắp tới

Ottawa: Tính đến ngày thứ hai 24 tháng 4, thì cuộc đình công của nghiệp đoàn công chức liên bang ở Canada, đã sang đến ngày thứ 6, và không có dấu hiệu một thỏa thuận sẽ đạt được.
Khoảng 155 ngàn công chức liên bang ở các lãnh vực khác nhau đã đình công.
Trong số 155 ngàn công chức này có những người làm việc cho sở Thuế Canada cũng như có những người làm việc cho các trung tâm dịch vụ, đặc trách việc nhận và cấp phát những thẻ thông hành.
Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ hai ngày 24 tháng 4, dân biểu Karina Gould, bộ trưởng đặc trách về gia đình, trẻ em và xã hội cũa chính quyền liên bang đã nói là lời khuyên tốt nhất của bà cho những người cần xin thẻ thông hành, là không nên nộp đơn, vì có nộp thì cũng không được cứu xét.
Cuộc đình công gây những khó khăn cho những người phải du lịch, phải ra nước ngoài thăm gia đình mà thẻ thông hành lại sắp hết hạn hay đã hết hạn.
Bà bộ trưởng cũng nói là trong thời gian có cuộc đình công, các nhân viên làm việc, là những người không trong nhóm đình công, sẽ không được phép cứu xét những đơn xin tái hạn hay xin thẻ thông hành mới, trừ những trường hợp khẩn cấp.
Những trường hợp khẩn cấp như là đi thăm thân nhân ở nước ngoài đang bị đau yếu hay có người thân vừa qua đời.

continues

Xem thêm

Nhận báo giá qua email