Khu Học Chính Houston bị phạt hơn 9 triệu Mỹ-kim

Vào cuối năm 2013, khi hiệu trưởng trường Trung học Westside đề nghị chụp bản sao những tập sách giáo khoa vừa mới mua từ công ty DynaStudy tại Austin, một giáo viên đã đưa lên lời cảnh giác rằng tài liệu này có yêu cầu tôn trọng bản quyền.
Giờ đây, quyết định cẩu thả xem thường luật lệ về tôn trọng bản quyền đó khiến cho Khu Học Chính HSID phải trả giá khá đắt. Một bồi thẩm đoàn liên bang, sau một phiên toà kéo dài trong 7 ngày, đã vừa đồng thanh phán quyết buộc Học Khu Houston phải bồi thường cho công ty DynaStudy số tiền 9 triệu 200 ngàn Mỹ-kim vì đã để cho hàng trăm nhân viên tại các trường trong Học Khu sao chép tự do các sách giáo khoa này.
DynaStudy chính thức nộp đơn kiện vào năm 2016 và kéo dài cuộc tranh tụng trong 3 năm qua.
Chủ nhân của công ty là bà Ellen Harris nói rằng phán quyết này đã vừa xác định luật bảo vệ bản quyền và giúp cho DynaStudy có thể định hình lại mô thức kinh doanh tốt nhất để thực hiện sứ mạng của mình. Bà nói rằng vai trò của công ty này là nhằm đáp ứng một chỗ trống to lớn giữa một bên là các nhà xuất bản lớn và bên kia là các tài liệu học tập do các thầy cô tự soạn thảo.
Hiện vẫn chưa rõ là Học Khu HISD sẽ đào đâu ra số tiền hơn 9 triệu Mỹ-kim để thanh toán số tiền phạt này. Học Khu có dự trù số tiền gần 2 triệu của hợp đồng bảo hiểm về trách nhiệm, nhưng chưa chắc là hàng bảo hiểm sẽ chịu trả.
Hiện nay, tất cả các nhân viên trong Học Khu đều phải tham dự một khoá huấn luyện về luật bảo vệ tác quyền.