Khu thương xá Pacific ở Toronto tìm cách phục hồi lại uy tín.

Markham: Sau khi bị chính quyền Hoa Kỳ rêu rao là một trong những thương xá bán hàng giả nổi tiếng trên thế giới, các giới chức quản trị thương xá Pacific ở vùng Markham trong vùng đại thủ phủ Toronto đã tìm cách phục hồi lại uy tín.
Như chúng ta cũng biết Pacific Mall là một khu thương xá Á Châu, rất đông khách, mà những cửa tiệm trong khu thương xá này phần lớn là của những người Trung Hoa.
Trong tháng giêng vừa qua, văn phòng đặc trách về thương mại Hoa Kỳ, the U.S. Office of the Trade Representative,đã nêu tên Pacific Mall là một trong 18 thương xá bán hàng giả trên thế giới.
Bản công bố của những người quản trị khu thương xá Pacific cho biết là họ rất phiền (disturb) khi khu thương xá này bị mang tiếng xấu, và cho biết những người có trách nhiệm sẽ làm việc với chủ nhân các cửa tiệm, để chắc chắn là hàng hóa bán trong khu thương xá này sẽ không phải là đồ giả!
Khu thương xá Pacific Mall cũng nổi tiếng về việc có những tên chuyên móc túi hoành hoành: không ít những người Việt đi mua sắm ở đây đã bị mất bóp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email