Khu trục hạm HMCS Halifax cũa hải quân Canada trên đường đến vùng biển Ukraine

Halifax: Trong hôm thứ bảy ngày 19 tháng 3, thân nhân của các thủy thủ của khu trục hạm HMCS Hailfax đã ra bến tàu chào tạm biệt những người thân, khi chiến hạm này được lệnh trực chỉ qua Âu Châu.
Khu trục hạm HMCS Halifax sẽ được đặt dưới quyền sử dụng của khối NATO trong việc phòng vệ hải phận của các quốc gia trong khối NATO, trong thời kỳ Nga đem quân xâm lấn Ukraine.
Thời gian mà chiến hạm HMCS Halifax ở lại Âu Châu sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng.
HMCS Halifax là một trong 6 khu trục hạm tối tân nhất của Canada.
Hải quân Canada chỉ có vỏn vẹn 12 khu trục hạm và 4 tầu ngầm chạy bằng dầu cặn.
Khu trục hạm HMCS Halifax có 253 thủy thủ đoàn và sẽ được võ trang thêm bằng một trực thăng.
Trong buổi lễ đem tàu ra khơi ở hải cảng Halifax, có sự hiện diện của bà Anita Anand, tổng trưởng quốc phòng Canada.
Trong bài diễn văn đọc trong buổi lễ, bà tổng trưởng đã cám ơn những đóng góp của thủy thủ đoàn trong việc bảo vệ hải phận Canada.
Bà tổng trưởng cũng nói thời gian này là lúc quan trọng cho Canada phải đoàn kết, đứng lên chống lại sự hiếu chiến của Nga, bảo vệ hòa bình trong những công tác phòng thủ của khối NATO.
Hiện nay đã có một khu trục hạm của hải quaân Canada được đặt dưới quuyền sử dụng của khối NATO là khu trục hạm HMCS Montreal.
Hạm trưởng của khu trục hạm HMCS Halifax là
Cmdr. Dale St Croix.

Nhận báo giá qua email