Kiên nhẫn là mẹ thành công: một người may mắn trúng số 6 triệu dollars, đã mua vé số thường xuyên trong 40 năm.

Toronto: Một người đàn ông ở thành phố Toronto đã trúng lô độc đắc của loại vé 6/49, sau 40 năm mua vé số loại này thường xuyên.
Ông Frank Jarman đã trúng lô độc đắc 6 triệu dollars của cuộc xổ diễn ra vào ngày 4 tháng 6 năm nay 2022.
Ông Jarman là một người làm nghề tự làm chủ, đã mua vé số từ những năm 1970s.
Sau khi dò số tại tiệm, biết mình trúng số, và khi về nhà thì bà vợ thấy ông có vẻ khác với ngày thường mới hỏi tại sao: ông chỉ nói là hai người có thể về hưu.
Ông Jarman cũng nói là trúng số từ 5 triệu dollars cho đến 6 triệu là vừa, không cần trúng nhiều hơn.
Ông Jarman cho biết ông sẽ dùng tiền trúng số sửa sang lại nhà cửa và đầu tư.
Ông Jarman mua vé số trúng ở tiệm xăng Petro Canada trên đường Burnhamthorpe ở vùng Etobicoke.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email