Kiến trúc hạ tầng mới và việc làm đến với cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19

Hôm 24 tháng 2, Josie Osborne, Bộ trưởng Bộ các Vấn đề Thành phố cho biết, dựa trên nguồn vốn phục hồi khác, tỉnh bang đang thúc đẩy nền kinh tế địa phương bằng cách đầu tư 30 triệu đô la vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trên khắp BC để tạo việc làm và hỗ trợ phục hồi cho người dân và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Bà Osborne nói: “Các cộng đồng, lớn và nhỏ, đã và đang đối phó với các tác động của COVID-19, và chúng tôi ở đây để giúp họ phục hồi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khoản tài trợ mới này sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương, các cộng đồng bản địa First Nations và các tổ chức phi lợi nhuận đầu tư vào cơ sở hạ tầng mà cộng đồng của họ cần, đồng thời tạo ra và khôi phục việc làm cho những người sống trong các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của BC. Chúng tôi đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau khi chúng tôi thúc đẩy công việc và phát triển kinh tế trên toàn tỉnh, đồng thời xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.”

Chính quyền địa phương, First Nations và các tổ chức phi lợi nhuận đã đủ điều kiện hồi tháng 10 năm 2020 và 63 dự án cơ sở hạ tầng đã được phê duyệt.

Các dự án này sẽ giải quyết các nhu cầu ngắn hạn của cộng đồng, chẳng hạn như hồi sinh các công viên địa phương, phòng vệ sinh và lõi trung tâm thành phố, tạo thêm không gian để cải thiện vật chất và nâng cấp các tòa nhà công cộng như trung tâm giải trí, ví dụ:

Thành phố Richmond đã nhận được khoảng 1 triệu đô la để nâng cấp Công viên Khu phố Alexandra, chẳng hạn như giữ lại những cây hiện có và xây dựng các tính năng giải trí mới, bao gồm sân chơi và công viên dành cho chó.

Trung tâm Kỹ năng Cộng đồng Mission Society đã nhận được $999.450 để trang bị thêm và nâng cấp một tòa nhà hiện có ở trung tâm thành phố Abbotsford thành một trung tâm ẩm thực quy mô lớn của các nghệ nhân Fraser Valley.

Tập đoàn Phát triển Gitga’at đã nhận được 456.000 đô la để nâng cấp một tòa nhà hai tầng ở trung tâm thành phố Prince Rupert nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng và khả năng tiếp cận, cũng như loại bỏ và thay thế mái hiên phía trước để giải quyết những lo ngại về an toàn công cộng.

Ứng viên thành công có thể thuê công ty mà họ lựa chọn để làm việc trong các dự án với mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế địa phương bằng cách tạo ra các công việc xây dựng mới và khôi phục việc làm trong các lĩnh vực khác bị ảnh hưởng bởi COVID-19, chẳng hạn như dịch vụ bán lẻ và khách sạn.

30 triệu đô la đến từ nguồn Khả năng phục hồi Kinh tế Cộng đồng của Chương trình Cơ sở Hạ tầng Phục hồi Kinh tế Cộng đồng (CERIP = Community Economic Recovery Infrastructure Program).

CERIP đang cung cấp 100 triệu đô la tài trợ cơ sở hạ tầng một lần cho các dự án đã sẵn sàng triển khai trên toàn tỉnh. Các dự án này sẽ cải thiện khả năng phục hồi kinh tế cộng đồng, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hỗ trợ cơ sở hạ tầng di sản độc đáo và hỗ trợ phục hồi kinh tế cho các cộng đồng nông thôn.

Nguồn vốn CERIP được phân bổ theo năm dòng khác nhau được quản lý bởi các bộ đối tác riêng biệt: Các bộ phận của thành phố; Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Thể thao; Rừng, Đất, Hoạt động Tài nguyên và Phát triển Nông thôn; và Phát triển Trẻ em và Gia đình.

Tất cả các dự án CERIP phải bắt đầu xây dựng vào năm 2021 và hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email