Kinh hoàng diễn ra ở Mỹ về số người nhiễm covid và người chết trong một ngày.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những công bố hôm thứ sáu ngày 30 tháng 10, có thêm 99, 321 người Mỹ bị nhiễm covis trong một ngày và có thêm 1 ngàn người chết, nâng tổng số người Mỹ nhiễm vi rút tính cho đến nay là gần 9.1 triệu người và số người chết lên đến gần 230 ngàn người.
Số người Mỹ nhiễm covid trong 1 ngày đã đạt một kỷ lục mới, vượt qua những kỷ lục mà Ấn Độ đã có là 97,884 người Ấn bị nhiễm covid trong ngàt 17 tháng 9 năm nay.
Trong vòng 3 tháng qua, số người Mỹ phải vào bệnh viện vì nhiễm covid gia tăng 63 phần trăm từ con số 28,608 người trong tháng 9 lên đến 46,668 người đang nằm trong vệnh viện.
Các viên chức y tế Mỹ đã tiên đoán là nếu những biện pháp ngăn ngừa covid không được cho thi hành nghiêm chỉnh như phải đeo khẩu trang ngoài công cộng, giữ khoảng cách xã hội khi tiếp xúc với người khác… thì con số người Mỹ chết vù covid sẽ lên đến nửa triệu người vào tháng 2 năm tới 2021.
Các viên chức y tế Mỹ cũng lên tiếng báo động là hệ thống bệnh viện Hoa Kỳ đang đi dần đến mức quá tải, sẽ không có đủ giường cho các bệnh nhân nếu tình trạng lây nhiễm tiếp tục tăng cao.
Ngay cả ở Canada làn sóng đại dịch thứ nhì đã về với số người nhiễm covid trên 3 ngàn người 1 ngày. Số người nhiễm covid ở Canada cũng tăng cao ở khắp các tỉnh bang: với trên 1 ngàn người nhiễm ở Quebec trong 1 ngày, 800 người ở tỉnh bang Ontario, 600 người ở Alberta, 500 người ở Manitoba..
Theo nhận định của bác sĩ Jonathan Reiner, giáo sư y khoa của trường đại học George Washington thì nếy không có những ngăn chận số người chết vì covid ở Mỹ có thể gấp 3 lần con số hiện nay là trên 3 ngàn người một ngày vào giữa tháng giêng năm tới 2021: thật là kinh khủng!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email