Kỹ nghệ cho vay tiền ngắn hạn ở tỉnh bang Alberta sút giảm.

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 16 tháng giêng, thì nền kỹ nghệ cho vay tiền ngắn hạn( payday loan) ở tỉnh bang Alberta đã giảm sút mạnh, sau khi chính quyền tỉnh bang đã đưa ra những biện pháp ngăn chận những tiệm cho vay tiền với mức lời quá cao mà người ta còn gọi những tiệm cho vay này là những tiệm cho vay áp bức người (predatory lenders).
Con số tiệm cho vay tiền ngắn hạn ở tỉnh bang Alberta đã giảm từ mức 220 tiệm xuống còn 165 tiệm.
Riêng ở thành phố Calgary, số tiệm cho vay ngắn hạn đã giảm 22 phần trăm.
Trước đây các tiệm cho vay ngắn hạn cho khách hàng vay cứ mỗi $100 tiền vay phải trả lệ phí $23 và phải trả lại tiền lời và tiền vay trong 2 tuần lễ.
Theo những luật mới của chính quyền tỉnh bang, chủ nhân của những tiệm cho vay tiền ngắn hạn chỉ được quyền thu lệ phí $15 cho mỗi $100 tiền mượn và khách hàng có thể trả tiền lời và tiền mượn sau 6 tuần lễ, chứ không phải chỉ có 2 tuần lễ.
Tại thành phố Calgary 11 tiệm cho vay tiền ngắn hạn đã đóng cửa và chỉ còn 38 tiệm vẫn còn hoạt động.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email