Kỹ nghệ địa ốc ở Canada có thể suy giảm?

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng giêng, cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà liên bang, CMHC, thì thị trường địa ốc Canada vẫn có những nguy cơ bị suy giảm, chưa bền vững, liên tiếp trong vòng 6 tam cá nguyệt vừa qua.
Các kinh tế gia cũng cho rằng giá nhà ở hai vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver vẫn quá cao.
Trong vòng 3 tháng qua, giá nhà ở các thành phố Toronto, Vancouver, Hamilton và Victoria đã quá cao, và có thể sẽ suy giảm.
Theo ông Bob Dugan, kinh tế gia của cơ quan CMHC thì có những lo ngại khi số nhà cửa đang xây cất ở các thành phố Calgary, Edmonton, Saskatchewan và Regina vẫn tiếp tục gia tăng, khiến số nhà chưa bán được và số căn chúng cư không có người mướn gia tăng ở các thành phố này.
Các chuyên gia kinh tế của cơ quan CMHC tiếp tục cho là giá nhà ở vùng thủ phủ Toronto đã quá cao hơn giá trị thực sự.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email