Kỹ nghệ xuất cảng Việt Nam phát triển mạnh qua Canada nhờ vào thỏa ước mậu dịch CPTPP.

Saigon: Trong cuộc hội thảo về thương mại ở thành phố Saigon hôm 10 tháng 4, các viên chức của bộ thương mại và kỹ nghệ của chính quyền Việt Nam đã cho biết là nền kỹ nghệ xuất cảng hàng hóa của Việt Nam qua Canada đã tiến triển mạnh nhờ vào thỏa ước tự do mậu dịch liên Thái Bình Dương (CPTPP).
Theo ông Ngô Chung Khanh, phó giám đốc đặc trách về mậu dịch của bộ thương mại và kỹ nghệ Việt Nam thì những hàng hóa mà Việt Nam xuất cảng nhiều sang Canada gồm quần áo, giầy và hải sản.
Cũng theo các viên chức của bộ thương mại và kỹ nghệ Việt Nam thì hàng hóa mà Việt Nam xuất cảng sang Canada gia tăng, nhờ vào sự gia tăng của số di dân Á Châu ở Canada, và nhất là sự giảm thuế nhập cảng của những loại hàng hóa như trái cây nhiệt đới nhập cảng vào Canada từ Việt Nam hiện nay đã không phải đóng thuế nhập nội.
Ngoài ra những loại hải sản đông lạnh như tôm và cá tra, xuất cảng sang Canada đã gia tăng.
Theo thỏa ước tự do mậu dịch liên Thái Bình Dương, trong vòng 4 năm Canada sẽ giảm thuế nhập cảng hàng hóa đến từ Việt Nam là 94.5 phần trăm, trong khi hàng hóa nhập cảng từ Canada vào Việt Nam sẽ giảm 96.3 phần trăm.