Kỷ niệm Ngày khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo

Ngày 19-6, tại Hội quán Phật Giáo Hòa Hảo, Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo đã tổ chức Đại Lễ kỷ niệm ngày khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo 77 năm. Hàng trăm đồng đạo, cùng với sự hiên diện của đại diện các tôn giáo khác như Phật Giáo, Cao Đài và thân hữu đã tham dự.

Nghi lễ diễn ra thật trang nghiêm, long trọng, với những bài giảng của Đức Thầy đọc lại cho mọi người nghe để thực hành vào đời sống hôm nay.

Ngày 18-5-1939 (năm Kỷ Mão) là ngày ra đời của Phật Giáo Hòa Hảo tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phật Giáo Hòa Hảo đã thâm nhập nhanh chóng vào đời sống người dân qua sự rao giảng thần kỳ của đấng sáng lập đạo là Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ, với mục đích chấn hưng đạo đức con người mong muốn mọi người sống tốt đạo tốt đời, giữ gìn hiếu đạo, yêu quê hương, tổ quốc.

Bạch Cúc

 

Hình 4 Hình 2

Nhận báo giá qua email