Kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH 19/06

Trong tinh thần tri ân, cảm phục và tiếc thương những người đã hy sinh xương máu và cuộc đời để bảo vệ quê hương, bảo vệ lý tưởng tự do cho VN, vào chiều ngày Chủ nhật, 19 tháng 6, tại khu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trên đại lộ Sài Gòn, Houston, đã diễn ra buổi lễ kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH hết sức trang nghiêm, long trọng.

Sống với khẩu hiệu Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã là tấm gương cho con cháu noi theo để tiếp tục tranh đấu cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền.

Bạch Cúc

hinh hinh 0 Hinh 1 Hinh 3 Hinh 7 Hinh 8

Nhận báo giá qua email