Lãi suất nợ nhà ở Canada sẽ gia tăng cao trong vòng 2 tuần?

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 14 tháng giêng, Kinh tế gia Silvana Dimino của ngân hàng J P Morgan Hoa Kỳ đã tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong vòng 2 tuần tới, và một khi mức lãi suất căn bản gia tăng sẽ kéo theo sự gia tăng của những loại lãi suất nợ nhà.
Cũng theo những tiên đoán của kinh tế gia Dimino thì ngân hàng trung ương Canada có thể gia tăng mức lãi suất 5 lần trong năm 2022 : có thể gia tăng lên 500 phần trăm và mức lãi suất căn bản sẽ ở mức 1.25 phần trăm.
Chúng ta cũng biết hiện nay mức lãi suất nợ nhà cố định 5 năm , lấy thí dụ ở ngân hàng Scotiabank là 4.7 phần trăm. Nếu mức lãi suất nợ nhà chỉ gia tăng 100 phần trăm thôi, không cần gia tăng 500 phần trăm thì có bao nhiêu người sẽ không có đủ khả năng trả nợ nhà. Cho nên những người mua nhà với mức lãi suất thả nổi thì nên mau mau chuyển qua mượn tiền mua nhà ỏ lãi suất cố định và thời hạn càng nhiều năm thì càng tốt.