Lãi suất nợ nhà ở Mỹ lên đến 7 phần trăm khiến số người có khả năng mua nhà sút giảm

Hoa Thịnh Đốn: Mức lãi suất nợ nhà loại cố định 30 năm ở Hoa Kỳ đã lên đến 7.125 phần trăm trong hôm thứ tư ngày 12 tháng 10.
Đây là một sự gia tăng vượt mức của mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ: từ mức 3.3 phần trăm vào những ngày đầu năm nay lên đến trên 7 phần trăm.
Với mức lãi suất nợ nhà gia tăng, những người muốn mua nhà sẽ không có khả năng mượn tiền và do đó số nhà bán được sút giảm.
Nhu cầu mượn nợ nhà sút giảm và cũng có những lo âu là số người mua nhà không có đủ tiền trả nợ nhà, sẽ phải bỏ nhà..chạy lấy thân gia tăng.
Cũng vì mức lạm phát ở Hoa Kỳ gia tăng lên đến mức cao nhất trong vòng 40 năm qua, khiến cho quỹ dự trữ liên bang Mỹ đã liên tục cho gia tăng mức lãi suất căn bảm từ 0 phần trăm vào ngày đầu năm lên đến 3.25 phần trăm, và có thể còn cho gia tăng thêm 0.75 phần trăm vào ngày đầu tháng 11 sắp đến.
Tại Canada mức lãi suất nợ nhà loại 5 năm cố định cũng lên đến mức trên 6 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email