Lãi suất nợ nhà ở Mỹ lên đến mức 6.75 phần trăm!

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ năm ngày 6 tháng 10 năm nay 2022 thì mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định ở Mỹ đã lên đến 6.75 phần trăm: mức lãi suất nợ nhà cao nhất ở Mỹ trong vòng 16 năm qua.
Trong vòng 7 tuần qua, mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ gia tăng thêm 1.3 phần trăm, và là mức gia tăng nhanh nhất kể từ năm 2003.
Mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ sẽ còn gia tăng thêm nữa, theo sự gia tăng của mức lãi suất căn bản.
Mức lãi suất căn bản hiện nay ở Mỹ là 3.25 phần trăm, và các thống đốc của quỹ dự trữ liên bang đã nói là để ngăn cản sự gia tăng của mức lạm phát, mức lãi suất căn bản ở Mỹ sẽ còn phải tăng lên mức 4.6 phần trăm trong năm tới 2023?
Như thế mức lãi suất nợ nhà cũng sẽ phải gia tăng theo và sẽ có thể lên đến mức trên 8 phần trăm??

Xem thêm

Nhận báo giá qua email