Lạm phát đại học ở Việt Nam: 70 phần trăm những cử nhân công nghệ không có khả năng làm việc.

Hà Nội: Theo tin của đài RFA phổ biến trong hôm thứ tư ngày 3 tháng 4 thì có những lạm phát trong việc học đại học ở Việt Nam và rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng không có khả năng.
Theo đài RFA thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, có đến 70 phần trăm cử nhân công nghệ thông tin ra trường phải đào tạo lại.

Ông Phùng Xuân Nhạ đưa ra số liệu vừa nêu tại buổi tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông) trình độ cao: Gắn kết cơ sở giáo dục đại học – doanh nghiệp” được tổ chức tại Hà Nội hôm 30 tháng 3 năm 2019.
Cụ thể theo vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có 235 trường đại học, trong đó có 50 trường đào tạo công nghệ thông tin, hàng năm khoảng 50 ngàn sinh viên công nghệ thông tin ra trường. Tuy nhiên qua khảo sát 50 ngàn cử nhân công nghệ thông tin ra trường thì chỉ có 30% làm việc được ngay, còn 70% phải đào tạo lại.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 4 về vấn đề này, ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKAV, nhận định:
“Tôi thấy điều đó đúng thôi, về bản chất, việc gọi là đào tạo lại thì ít nhiều nơi nào cũng phải đào tại lại cả. Nhưng đúng là ở Việt Nam việc đào tào chưa thật tốt nên việc đào tạo lại tốn công nhiều hơn. Tôi thấy những năm gần đây việc hợp hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp tốt hơn trước. Tại vì thực chất hiện nay công việc về IT nhiều hơn trước rất là nhiều, cũng như có nhiều công ty ở Việt Nam làm ‘Outsourcing’ (Gia công phần mềm) cho nước ngoài, nên nguồn nhân lực cũng khan hiếm. Mặc dù chưa thật sự bài bản, nhưng tôi thấy việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp có tốt hơn.”