Lạm phát gia tăng ở Canada

Toronto: Phần lớn những người Canadians được hỏi ý kiến mới đây đã tỏ vẻ lo ngại là mức lạm phát đã gia tăng cao hơn mức lợi tức gia tăng hàng năm.
Phần lớn những người được hỏi ý kiến cũng dự định phải thay đổi cách mua sắm, để phù hợp với những gia tăng của lạm phát.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của cơ quan thăm dò Angus Reid và trường đại học Dalhousie, thì 87 phần trăm những người được hỏi ý kiến đã lo lắng là mức lạm phát gia tăng cao hơn mức lợi tức.
53 phần trăm những người được hỏi ý kiến cũng cho biết là họ sẽ thay đổi cách mua thực phẩm: dùng các phiếu giảm giá nhiều hơn, mua những loại hàng “on sale” trong tuần và mua số lượng nhiều để được giá rẻ.
Những người này cũng cho biết họ sẽ giảm việc đi ăn uống ở các nhà hàng.
Bản tường trình của hai phân khoa nông nghiệp của trường đại học Dalhousie và Guelph cũng tiên đoán là giá thực phẩn sẽ gia tăng 4 phần trăm một năm trong những năm tới?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email