Lạm phát ở Canada dưới mức 2 phần trăm

Ottawa: Trong bản tin của sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 18 tháng 3 vừa qua, thì mức lạm phát trong tháng hai ở Canada chỉ ở mức 1.4 phần trăm.

Theo những quy luật bất thành văn của ngân hàng trung ương Canada, là tìm cách duy trì mức lạm phát dưới 2 phần trăm.

Trong khi giá thực phẩm gia tăng, giá xăng dầu đã giảm, và giúp cho mức lạm phát trong tháng hai, không gia tăng quá mức 2 phần trăm.

Thực phẩm gia tăng 3.9 phần trăm trong tháng hai, nhưng giá xăng dầu lại sút giảm 13.1 phần trăm.

Tỉnh bang New Brunswick là tỉnh bang có mức lạm phát cao nhất ở Canada trong tháng hai, và ở mức 2.4 phần trăm.

Nhận báo giá qua email