Làn sóng covid thứ 7 ở tỉnh bang Ontario đã lên đến đỉnh

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ sáu 5 tháng 8, bác sĩ Kieran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario nói là, làn sóng đại dịch covid thứ 7 diễn ra ở tỉnh bang Ontario, đã lên đến đỉnh và đang trên đà đi xuống.
Theo bác sĩ Moore thì dễ khi nhìn lại những dữ kiện vừa xảy ra và nhận là tình trạng đại dịch covid đã ổn định. Với số người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và phải nằm trong các khu cấp cứu đã sút giảm, và số lượng lây nhiễm dựa vào những phân tích nước thải, là những dữ kiện trễ cho thấy là làn sóng đại dịch đã sút giảm.
Cơ quan y tế công cộng tỉnh bang Ontario cũng cho biết là số người nhiễm covid sút giảm ở 22 khu vực trong tổng số 34 khu vực y tế ở tỉnh bang Ontario, với số người nhiễm covid và phải vào bệnh viện sút giảm từ 463 người trong tuần trước, xuống còn 306 người.
Tuy nhiên trong tuần qua có đến 80 người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario.
Bác sĩ Moore cũng nói là nguy cơ bị nhiễm covid tiếp tục sút giảm trong tháng 8.
Bác sĩ giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario cũng tiên đoán là nếu có làn sóng covid kế tiếp diễn ra ở tỉnh bang Ontario trong mùa thu năm nay, thì làn sóng này sẽ yếu và không mạnh mẽ như những làn sóng đại dịch trước đó, vì số cư dân được chủng ngừa hay có những miễn nhiễm với covid gia tăng.
Tuy có nhiều người đã chủng ngừa hoàn toàn vẫn bị nhiểm covid, nhưng theo bác sĩ Moore thì chủng ngừa vẫn bảo vệ tránh bị bệnh nặng, so với những người chưa chủng ngừa.
Hiện nay tất cả cư dân trên 18 tuổi ở tỉnh bang Ontario, nếu đã chủng ngừa covid mũi bổ sung ít nhất là 3 tuần trước, có quyền xin đi chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhì.
Cũng theo bác sĩ Moore thì 61 phần trăm những cư dân trên 80 tuổi, ở tỉnh bang Ontario, đã chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhì.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email