Làn sóng đại dịch covid thứ 6 bắt đầu ở Ontario và Quebec

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ ba 29 tháng 3, thì có thêm 9 người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ ba và số cư dân trong tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario đã lên đến 790 người, so với con số 639 người phải nằm trong bệnh viện trong 1 tuần trước đó.
Trong số 790 người phải nằm bệnh viện có 165 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Theo bác sĩ Isaac Bogoch, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm ở hệ thống bệnh viện Toronto thì làn sóng đại dịch covid thứ 6 đã bắt đầu ở tỉnh bang Ontario.
Theo bác sĩ Bogoch thì số người nhiễm covid cũng như số người nhiễm và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario đã gia tăng cao hơn so với con số bệnh nhân của 2 tuần trước đó, chứng tỏ là làn sóng covid thứ 6 đã bắt đầu.
Tuy nhiên bác sĩ Bogoch nhấn mạnh là ông ta không biết làn sóng thứ 6 này mạnh mẽ đến cỡ nào, hay chỉ là một làn sóng nhỏ?
Tính đến ngày thứ hai 28 tháng 3, có 89 cư dân ở tỉnh bang Ontario từ 5 tuổi trở lên, được chủng ngừa covid 1 mũi, 86 phần trăm được chủng ngừa hai mũi và 51 phần trăm cư dân trong tỉnh bang được chủng ngừa mũi bổ sung.
Tại Quebec, bác sĩ Don Vĩnh của trung tâm y tế trường đại học McGill cũng nói là làn sóng đại dịch covid thứ 6 cũng bắt đầu ở tỉnh bang Quebec.
Theo bác sĩ Vĩnh, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, thì loại biến thể covid BA.2 là loại biến thể đang lan tràn ở tỉnh bang Quebec.
Theo bác sĩ Vĩnh thì số người bị nhiễm covid ở các nhà dưỡng lão tỉnh bang Quebec gia tăng trong khi số nhân viên y tế tỉnh bang bị nhiễm covid và phải nghỉ ở nhà gia tăng 60 phần trăm.
Ngoài ra bác sĩ Benoit Barbeau, một bác sĩ về vi sinh học của trường đại học Quebec cũng nói là làn sóng covid thứ 6 đã bắt đầu ở Quebec.
Tuy nhiên theo bác sĩ Barbeau thì làn sóng thứ 6 gây ra bởi loài biến thể BA 2 không dữ dội như những loại biến thể trước đó như omicron, delta..
Trận đại dịch covid vẫn chưa chấm dứt!

Nhận báo giá qua email