Làn sóng đại dịch covid thứ 6 diễn ra ở Quebec?

Montreal: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày chúa nhật 27 tháng 3, bác sĩ Luc Boileau giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Quebec, tuy không xác nhận là làn sóng đại dịch covid thứ 6 đã đến tỉnh bang Quebec, nhưng ông nói là có những dấu hiệu cho thấy là làn sóng đại dịch covid thứ 6 sẽ diễn ra và tỉnh bang Quebec sẽ không tránh khỏi?
Những dữ kiện cho thấy sẽ có làn sóng đại dịch thứ 6 ở Quebec, khi trong tuần qua có 8,600 nhân viên y tế ở tỉnh bang Quebec đã cáo ốm ở nhà mà phần lớn những nhân viên này đã phải ở nhà vì nhiễm covid.
Số người Quebec bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện trong hôm chúa nhật 27 tháng 3 là 1,088 người.
Sau khi số người Quebec bị nhiễm và phải nằm trong các bệnh viện giảm dưới 1 ngàn người trong tuần trước, số người Quebecers bị nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện gia tăng liên tiếp trong 7 ngày qua.
Theo bác sĩ Boileau cũng nói là làn sóng đại dịch covid sắp diễn ra với loài covid biến thể omicron BA 2.
Bác sĩ Boiloeau nói thêm là ông sẽ xem xét lại những dữ kiện về số người lây nhiễm trong vòng 2 tuần nữa, trước khi có thể xác nhận là làn sóng đại dịch coivid thứ 6 diễn ra ở Quebec?
Tuy nhiên bác sĩ Boileau nói là tỉnh bang Quebec sẽ không đề thêm ra những ngăn cấm cho dù làn sóng đại dịch thứ 6 sẽ hoành hoành?
Bác sĩ Boileau nhấn mạnh là mọi người Quebecers sẽ phải tự lo thân và lo cho những người xung quanh.
Bằng cách nào? Phải tiếp tục đeo khẩu trang ngoài công cộng và phải chủng ngừa covid.
Theo những tin tức loan báo trong hôm chúa nhật ngày 27 tháng 3, thì số người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario cũng bắt đầu có những gia tăng, nhưng theo thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario thì ông sẽ không đưa trở lại những ngăn cấm đại dịch trong tương lai.