Làn sóng đại dịch covid thứ sáu ở tỉnh bang Ontario suy yếu dần

Toronto: Theo những viên chức y tế tỉnh bang Ontario thì tính đến ngày thứ hai 9 tháng 5, làn sóng thứ 6 của đại dịch covid đã suy yếu dần.
Trong ngày thứ hai 9 tháng 5 đã không có ai chết vì covid ở tỉnh bang Ontario trong khi tỷ lệ lây nhiễm covid ở tỉnh bang xuống ở mức 12 phần trăm, mức lây nhiễm covid thấp nhất kể từ ngày 24 tháng 3 cho đến nay.
Theo bác sĩ Issac Bogoch, chuyên khoa bệnh truyền nhiễm ở hệ thống bệnh viện trường đại học Toronto thì dựa vào những dữ kiện thâu thập trong những ngày qua, thì làn sóng đại dịch covid thứ 6 đã lên đến đỉnh và đang trên đà đi xuống.
Theo bác sĩ Bogoch thì dữ kiện thâu thập từ nước thải của cư dân trong 6 khu vực y tế của tỉnh bang Ontario cho thấy là có những sút giảm trong số người bị lây nhiễm covid. Tình trạng lây nhiễm covid đã xoay chiều.
Số cư dân tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và phải nằm trong khu cấp cứu bệnh viện sút giảm còn 201 người, và trong số này có 87 người phải dùng máy trợ thở.
Tính đến nay có 84.5 phần trăm cư dân tỉnh bang Ontario đã chủng ngừa covid 1 mũi, 81.4 phần trăm đã chủng ngừa hai mũi và 49 phần trăm cư dân tỉnh bang đã chủng ngừa mũi bổ sung.