Làn sóng đình công

Kể từ hôm 18/10/2021, hàng ngàn nhân viên khởi động phong trào đình công trong nhiều lĩnh vực, đòi cải thiện các điều kiện lao động và đòi giới chủ tăng lương. Trái với các dự báo, trong nhiều ngành nghề, thu nhập của các doanh nghiệp không bị sút giảm vì đại dịch.

Người ta gọi tháng 10 này là Striketober do nhiều cuộc đình công diễn ra mọi nơi trên toàn quốc. Nhà máy ngũ cốc, thợ lái máy cầy, trường học hay bệnh viên … hàng ngàn người lao động bãi công hoặc đe dọa tiến hành đình công. Phần lớn tố cáo điều kiện lao động cực nhọc, phản đối sửa đổi các hợp đồng. Nhiều công ty muốn hủy điều khoản bắt buộc phải điều chỉnh mức lương cho nhân viên theo thời giá, hay áp dụng rộng rãi một loại hợp đồng lao động mới bất lợi hơn cho nhân viên.

Giới nghiệp đoàn và người làm công ăn lương lại càng phẫn nộ hơn do doanh thu của các công ty vẫn tăng mạnh ngay cả trong thời gian khủng hoảng y tế, trong khi người lao động thì phải làm việc nhiều hơn để các dịch vụ được liên tục. Giới làm công ăn lương không ngần ngại bãi công bởi họ ý thức được là đang ở thế mạnh. Hiện tại, giới chủ đang vất vả trong việc tuyển chọn nhân viên vào lúc trên thị trường đang có hàng triệu công việc chờ đón người lao động.

Một số người cho rằng, khủng hoảng y tế lần nay đã giúp họ nâng cao nhận thức. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, người dân Mỹ không còn ngần ngại từ bỏ công việc hiện tại nếu như họ không hài lòng về phẩm chất của cuộc sống.