Lập lực lượng “đặc nhiệm” chống COVID-19 dài hạn

Bạch ốc đang cố gắng tăng tốc độ phản ứng của quốc gia đối với dịch COVID-19 kéo dài bằng cách thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để điều phối các nỗ lực nghiên cứu trong toàn chính phủ.

Tổng thống Joe Biden đã bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Xavier Becerra làm lãnh đạo lực lượng “đặc nhiệm’’ trong một bản ghi nhớ được ban hành ngày 5/4.

Lực lượng này có nhiệm vụ cung cấp hai báo cáo trong vòng bốn tháng tới, một giới chức chính quyền cấp cao nói với ABC News.

Báo cáo đầu tiên sẽ trình bày các dịch vụ hiện có của chính phủ cho những người đang vật lộn với COVID kéo dài. Báo cáo thứ hai sẽ lập kế hoạch cho các nhu cầu nghiên cứu sâu hơn.

Chỉ thị mới của Tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi Viện Y tế Quốc gia đẩy nhanh dự án nghiên cứu trị giá 1,15 tỷ USD, tăng tốc hơn để thực hiện cam kết thu hút 40.000 người Mỹ tham gia các nghiên cứu COVID-19 kéo dài.

Các nỗ lực khác của Bạch ốc cũng đòi hỏi khoảng 45 triệu USD tài trợ, tất cả đều phụ thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội, đây được cho là một cuộc chiến khó khăn đối với ông Biden. Khoảng 25 triệu USD sẽ dành cho nghiên cứu COVID-19 dài hạn và 20 triệu USD sẽ được phân bổ cho các trung tâm tài trợ đang tiến hành điều trị COVID-19 dài hạn.

Các chuyên viên ủng hộ chính phủ làm nhiều hơn để đối phó với dịch COVID-19 dài hạn nhưng nói rằng tiền không phải là mối quan tâm chính mà ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng tiến hành nghiên cứu để có được một bức tranh rõ ràng về mức độ lan rộng của dịch bệnh và mức độ khẩn cấp mà quốc gia cần ứng phó.