Last call for holiday mail: Canada Post

Ottawa: Sở Bưu Điện Canada đã ra thông báo là nếu muốn những tấm thiệp và quà cáp gửi trong nội địa Canada đến tay người nhận thì phải gửi trước ngày thứ năm 21 tháng chạp.
Những thư gửi sau ngày này sẽ không bảo đảm đến tay người nhận trước ngày Noel.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email