Lặt lá mai

Trần Hữu Thuần

Em xinh em đứng lặt lá mai,
Lặt lá như em lặt tháng ngày,
Em lặt mau cho Xuân đến vội,
Xuân đến em mơ chuyện sau này.

Nụ mai búp, em chúm chím môi,
Nụ e ấp, long lanh mắt nai,
Nụ nở vàng, lúm hồng đôi má,
Tay em thon, thon dài cành mai.

Không biết Xuân về hay dáng em,
Mà nghe rộn rã ở bên thềm,
Xuân của mọi lần hay Xuân lạ?
Xuân ở gần hay Xuân đang dang xa?

Em kéo Xuân về theo lá mai,
Xuân về rồi, ai ngóng đợi ai?
Ai mãi thẩn thờ gom lá rụng?
Và ai thao thức đợi canh dài?

Em xinh em lặt vội lá mai,
Lặt vội nghe em, kịp tháng ngày,
Nỡ để ai buồn, đêm vắng lạnh,
Gối nhẹ cành mai tưởng cánh tay.

Trần Hữu Thuần
Grand Rapids, Michigan 04/02/2018

Xem thêm

Nhận báo giá qua email