Lạy Chúa con là người ngoại đạo…

Hamilton, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 28 tháng 5, thì trong vòng 5 năm nữa, có 8 ngôi nhà thờ trong thành phố Hamilton phải đóng cửa vì thiếu bổn đạo.
Theo bản nghiên cứu của tổ chức bảo vệ di sản, the National Trust for Canada , thì trong vòng 10 năm sắp đến sẽ có 9 ngàn ngôi nhà thờ trên toàn Canada sẽ phải đóng cửa.
Ông Robert Pajot của tổ chức National Trust for Canada thì hầu như tại tất cả mọi cộng đồng ở Canada, người ta thấy những ngôi nhà thờ cũ bị phá hủy hay bị bán đi.
Nhận định chung là niềm tin về tôn giáo của thế hệ trẻ bây giờ đã khác với thời của thế hệ trước, nhất là ở các nước tây phương.
Chiến tranh, sự nghèo đói, cái chết.. không còn là những chuyện mà những người trẻ phải chú tâm nhiều như thế hệ cha ông.
Cuộc sống vội vã và bận rộn của những gia đình trẻ thời nay, đã khiến họ không có nhiều thời giờ cho những lễ nghi tôn giáo hay việc phải đi nhà thờ.
Thứ đến là Thiên Chúa giáo nói chung cho các đạo Công Giáo, Tin Lành… đã không có những điều lệ bắt buộc như các tôn giáo khác, như những người theo Hồi giáo phải đi đến đền thờ vào ngày thứ sáu, phải cầu kinh nhiều lần trong ngày..v.v., đã khiến những tín đồ Thiên Chúa giáo ngày một lơ là đến nhà thờ hàng tuần.
Người ta thấy những nhà thờ Thiên Chúa giáo chỉ đông tín đồ đến nhà thờ vào những dịp lễ lớn mà thôi, những ngày lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh.
“Lạy Chúa con là người ngoại đạo, nhưng tin có chúa ở trên cao..”