Lấy nhau vì tình hay vì tiền?

Toronto: Một bản thống kê mới đây của tổ chức thăm dò dân ý the Bricks cho ngân hàng HSBC được phổ biến cho thấy phần lớn những người trẻ đã quyết định thành hôn dựa trên khả năng của người hôn phối có thể mua nhà, hơn là vì người này đẹp trai.
Bản thống kê cho thấy thì 12.7 phần trăm những người đồng ý thành hôn đã vì lý do là họ có khả năng mua nhà sau đó, trong khi chỉ có 2.8 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết là họ lấy vì..tình!
Những người được hỏi ý kiến là những người thuộc thế hệ gọi là millennials, những người trẻ sinh từ năm 1981 cho đến năm 1996, từ 22 tuổi cho đến 37 tuổi.
Giá nhà cửa nhất là giá nhà ở các vùng đại thủ phủ như Toronto, Vancouver đã quá cao và khiến cho nhiều cặp gia đình trẻ, tuy có công ăn việc làm tốt, nhưng lại không có tiền down, không có khả năng mua nhà.
Thời đại cao kỹ thì tình sẽ đi sau chữ tiền!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email