Lễ giỗ Cha Phanxico Xavier Trương Bửu Diệp

Hàng năm cứ đến ngày 12 tháng 3, tất cả con cái cha Phanxico Xavier Trương Bửu Diệp khắp nơi từ quốc nội đến hải ngoại đều tổ chức lễ Giỗ Cha rất trang trọng. Họ là ai? Không chỉ người Công giáo mà gồm nhiều tôn giáo khác, cả những người lương cũng đến họp mặt với tâm tình yêu kính cha, biết ơn cha Trương Bửu Diệp, vì họ được cha đồng hành trong suốt chặng đường buồn vui sướng khổ, lúc gặp hoạn nạn về tinh thần cả vật chất.
Cha Trương Bửu Diệp chưa được Giáo hội tuyên phong, nhưng các con của Ngài tin rằng một ngày rất gần, giáo hội sẽ dùng quyền lực tối cao đại diện dân thánh để tuyên thánh cho cha Trương Bửu Diệp.
Kỷ niệm ngày Giỗ Cha Trương Bửu Diệp lần thứ 72, Mùa Chay 2018
Bạch Cúc

Xem thêm

Nhận báo giá qua email